نحوه انتخاب روشنایی

نحوه انتخاب روشنایی منزل و محل کار موقعی که یک مکان اعم از مسکونی یا تجاری طراحی میشود نیاز اساسی یک طراحی خوب و مفید روشنایی است. کا متاسفانه با وجود هزینه های بالا برای طراحی داخلی به طراحی روشنایی اهمیت آنچنانی داده نمی شود. اطلاعات زیر بنایی برای انتخاب روشنایی واضح و مبرهن است […]

بیشتر بخوانید
کاهش هزینه برق

با توجه به کم آبی مفرطی که ایران عزیزش باهاش درگیر است  صرفه جویی در مصرف برق نوعی صرفه جویی در مصرف آب نیز هست. و خوب سود شخصی که نصیب ما می شود از کاهش مبلغ قبض برق نیز برای ما مهم است در مقالات قبلی توصیح داده شد که چطور با استفاده از هنر نورپردازی […]

بیشتر بخوانید
تعیین میزان روشنایی ساختمان

برای تعیین و محاسبه روشنایی ساختمان نیاز به دانستن نکاتی است که در ادامه به آنها اشاره میشود ابتدا تعریف جریان نوری (توان نوری) به میزان نوری که در تمامی جهت ها از یک منبع نورانی در هز ثانیه منتشر میشود جریان نور (توان نوری ) میگویند. – جریان نوری را با Φ نشان میدهند. […]

بیشتر بخوانید