کارواش صنعتی ۱۱۰ و ۲۰۰ بار دینام موتوژن
پمپ برتولیتی ایتالیا به همراه شلنگ ده متری والانس و نازل


جارو های آب و خاک سه موتوره با موتور های آلمانی مخصوص کارواش و مبل شویی


کارواش صنعتی ۱۱۰ و ۲۰۰ بار دینام موتوژن
پمپ برتولیتی ایتالیا به همراه شلنگ ده متری والانس و نازل
کارواش نیمه صنعتی ۱۴۰ بار
پرتابل اورجینال
به همراه شلنگ ،لانس و نازل