سیم ۱ در ۱.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری
وزن ۳۰۰۰ گرم
جنس مغزی مس

سیم ۱ در ۲.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری
جنس مغزی مس
ویژگی‌ها -استاندارد,-کیفیت بالا,-دارای روکش PVC,- مناسب برای سیم کشی ساختمان و مصارف عمومی

سیم ۱ در ۴ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری
وزن ۱۲۰۰ گرم
جنس مغزی مس
جنس شیلد مسوار آلومینیوم

سیم ۱ در ۶ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری
وزن ۱۸۰۰ گرم
جنس مغزی مس
جنس شیلد مسوار آلومینیوم

سیم ۱ در ۱۰ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۱۶ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در۲۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۱ در ۳۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۰.۷۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۱ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۱.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۲.۵ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۴ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

کابل ۲ در ۶ لوشان مدل افشان بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۰.۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۰.۷۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۱ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۱.۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری

سیم ۲ در ۲.۵ لوشان مدل نایلونی بسته ۱۰۰ متری