پنل دور رنگی ۷وات سوراخ ۸
انواع ریسه های شیلنگی ۲۲۰ولت
پنل بک لایت ۷ وات سوراخ ۸
پنل دورشیشه ۷ وات سوراخ ۸
انواع پنل های گردومربع روکار
انواع هالوژن ۷وات پایه سوزنی واستارتی
انواع هالوژن ۷وات پایه سوزنی واستارتی
پرژکتور۱۵۰ وات COB
پرژکتور۵۰ وات لنزدار
پرژکتور۱۰۰وات SMD

لامپ FPL
چراغ جت لایت ۳ وات
قاب مهتابی ۴در ۳۶
پارکتی۳ وات
چراغ جت لایت ۵ وات
ریسه خطی ۱ متری ۱۲ ولت
ریسه خطی ۱ متری ۲۲۰ولت

قاب مهتابی ۲در ۳۶
پنل ۶۰×۶۰روکاروتوکار ۵۰وات